Specjalizacje kancelarii adwokackiej

Usługi prawne Bartosza Jakubowskiego obejmują zarówno wsparcie w postępowaniu przygotowawczym, jak i w trakcie samego procesu sądowego. Specjalnością kancelarii jest prawo karne – w tym obszarze mecenas świadczy usługi na wypadek wystąpienia przestępstwa lub zniesławienia. Bartosz Jakubowski podejmie się reprezentowania w sądzie zarówno osób poszkodowanych, jak i tych, które dopuściły się czynu zabronionego. Kancelaria oferuje także swoją pomoc przy redakcji niezbędnych pism procesowych, takich jak chociażby apelacja, kasacja czy prywatny akt oskarżenia. W ramach swojej działalności mecenas Bartosz Jakubowskie zajmuje się również kompleksowym wsparciem swoich Klientów w postępowaniach cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych różnego typu.

Nie tylko prawo karne i cywilne

Kancelaria Bartosza Jakubowskiego oferuje wsparcie również w sprawach innych niż cywilne i karne. Mowa o zagadnieniach gospodarczych oraz rodzinnych czy konsumenckich. Wtedy to Klient może liczyć na redakcję i sporządzanie potrzebnej dokumentacji oraz reprezentację w sądzie w przypadku procesów.

prawo karne

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych i karno-skarbowych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (np. w trakcie przesłuchań przed funkcjonariuszami Policji) jak i sądowego;
 • reprezentacja pokrzywdzonych w toku postępowań karnych, w tym dochodzenie takich świadczeń jak odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy czynu zabronionego na rzecz klienta;
 • obrona w postępowaniu karnym wykonawczym obejmująca m.in. postępowania o warunkowe zwolnienie z odbywania kary, odroczenie wykonania kary, wnioski o „bransoletkę”;
 • prowadzenie postępowań z zakresu oskarżenia prywatnego, takich jak np. zniesławienie, zniewaga, spowodowanie tzw. „lekkiego” uszczerbku na zdrowiu;
 • kompleksowa redakcja pism procesowych (np. prywatny akt oskarżenia, apelacja, kasacja).

Prawo cywilne

 • prowadzenie spraw dotyczących wad ukrytych pojazdów mechanicznych (samochodów, motocykli), począwszy od wymiany korespondencji ze sprzedawcą uszkodzonego pojazdu, poprzez proces sądowy, aż do postępowania egzekucyjnego;
 • reprezentacja w sądzie w postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • reprezentacja w sądzie w postępowaniach o zapłatę ze wszelkich innych tytułów: jak np. umowa, dochodzenie świadczeń w walucie wirtualnej (np. Bitcoin);
 • prowadzenie spraw spadkowych;
 • reprezentacja w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • sprawy z szeroko rozumianego prawa konsumenckiego;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe;
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych;
 • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, takich jak np. zasiedzenie nieruchomości, służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu;
 • redakcja umów;
 • kompleksowa redakcja pism procesowych (np. pozew, wniosek, apelacja, skarga kasacyjna).
prawo cywilne
prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

 • reprezentacja w sprawach o zapłatę z tytułu niezapłaconych faktur;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o zapłatę z zakresu umów o roboty budowlane, umów zlecenia;
 • dochodzenie świadczeń z tytuł umów przewozu w oparciu o polską ustawę „Prawo Przewozowe”, oraz „Konwencję CMR”;
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych;
 • sprawy z zakresu reprezentacji spółek prawa handlowego;
 • kompleksowa redakcja umów oraz uchwał;
 • kompleksowa redakcja pism procesowych (jak np. pozew, wniosek, apelacja, skarga kasacyjna).

Prawo rodzinne

 • reprezentacja w sądzie w postępowaniach rozwodowych;
 • prowadzenie spraw dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków;
 • reprezentacja w sprawach o alimenty;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o kontakty z dzieckiem, zaprzeczenia i uznania ojcostwa;
 • sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • kompleksowa redakcja pism procesowych (takich jak pozew, wniosek, apelacja, skarga kasacyjna).
prawo rodzinne