O mnie

Adwokat Bartosz Jakubowski ukończył studia prawnicze w 2013 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydziale Prawa i Administracji z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem dotyczącym wysokiej wartości merytorycznej pracy magisterskiej. Następnie odbył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, a po niej złożył egzamin adwokacki. Adwokat Bartosz Jakubowski zajmuje się prawem karnym, cywilnym, gospodarczym, spadkowym, odszkodowawczym, upadłościowym i rodzinnym, a jego największym zamiłowaniem zawodowym jest postępowanie karne oraz prawo motoryzacyjne.

Adwokat Bartosz Jakubowski

Adwokat Bartosz Jakubowski

przez cały czas trwania aplikacji adwokackiej, a także po jej ukończeniu brał udział w wielu postępowaniach karnych i cywilnych jako obrońca i pełnomocnik z sukcesami reprezentując interesy swoich klientów. Cechuje go nabyta przez niego wiedza oraz obycie procesowe.

Adwokat Bartosz Jakubowski zajmuje się także profesjonalną, codzienną obsługą prawną podmiotów gospodarczych, związków zawodowych. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami i osobami fizycznymi nabył niezbędne doświadczenie na sali sądowej. Jest uznanym fachowcem w zakresie dochodzenia takich świadczeń jak odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężne zarówno od towarzystw ubezpieczeniowych, jak i osób fizycznych i prawnych. Znawca i miłośnik zagadnień z zakresu prawa konsumenckiego.

Dzięki nabytej wiedzy oraz doświadczeniu

Adwokat Bartosz Jakubowski zajmuje się także postępowaniami dotyczącymi wad ukrytych pojazdów mechanicznych, oraz obrotu walutami wirtualnymi (np. Bitcoin).

Pomoc prawna może przybrać charakter kompleksowej reprezentacji w postępowaniach sądowych, a także porad prawnych, czy redakcji pism procesowych. Celem przyświecającym kancelarii jest dążenie do zapewnienia wyczerpującej i profesjonalnej pomocy na rzecz naszych klientów.

Prywatnie pasjonuje się piłką nożną.

Adwokat
Poznaj moje doświadczenie